Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Eilinis (Nr. 9-82) Konsistorijos posėdis Biržuose
Dienstag, den 10. Januar 2012 um 16:59 Uhr
There are no translations available.

konsist__mGruodžio 17 dieną Biržuose į paskutinį 2011 metų eilinį posėdį susirinko Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Pirmą kartą šioje kadencijoje posėdyje dėl šeimyninių aplinkybių negalėjo dalyvauti prezidentas dr.Mykolas Mikalajūnas, todėl posėdžiui pirmininkavo Konsistorijos viceprezidentas kun.Raimondas Stankevičius. Posėdį 20-ja psalme ir malda pradėjo kun.Rimas Mikalauskas. Be minėtų dvasininkų posėdyje dar dalyvavo Konsistorijos nariai dvasininkai: Tomas Sakas, Sigita Švambarienė bei pasaulietiniai Konsistorijos nariai: Danguolė Kairienė, Petras Romualdas Puodžiūnas. Be Konsistorijos narių taip pat dalyvavo Seniorato raštinės sekretorė Jūratė Kiškienė ir Sinodo finansininkė Rita Daugienė. Posėdis vyko pagal įprastą tvarką. Iš pradžių buvo peržvelgta, kaip įvykdyti praėjusių posėdžių sprendimai bei patvirtinta darbotvarkė. Toliau svarstyti aktualūs Reformatų bažnyčios klausimai.
Weiterlesen...
 
Eilinis (Nr. 8-81) Konsistorijos posėdis Biržuose
Freitag, den 18. November 2011 um 20:19 Uhr
There are no translations available.

VIII-ą šios kadencijos Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos posėdį Dievo žodžiu (Ps 51, 1-12) ir malda pradėjo kun.R.Mikalauskas. Perskaičius ir parašais patvirtinus praėjusio posėdžio protokolą, apžvelgus priimtų sprendimų vykdymą, pradėti svarstyti pagrindiniai darbotvarkės klausimai.
Weiterlesen...
 
Eilinis (Nr. 7-80) Konsistorijos posėdis Biržuose
Donnerstag, den 22. September 2011 um 05:22 Uhr
There are no translations available.

konsist__mRugsėjo 10 d. Biržuose į VII-ą šios kadencijos posėdį rinkosi Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Posėdis pradėtas Dievo žodžiu (Ps 85) ir malda. Perskaičius ir parašais patvirtinus ankstesnio posėdžio protokolą, apžvelgus priimtų sprendimų vykdymą, pradėti svarstyti pagrindiniai darbotvarkės klausimai.

2011 m. Sinodas pavedė Konsistorijai svarstyti ir apsvarsčius patvirtinti: diakonijos nuostatų (Kanonas V-2011) ir parapijos nuostatų (Kanonas VI-2011) projektus. Parapijose vykdoma diakoninė tarnystė, tačiau ji nėra bažnytinės teisės reglamentuota. Teisiškas diakonijos sutvarkymas leistų pakylėti šią tarnystę, sudarant sąlygas atsirasti bažnyčios aukomis iš dalies ar visiškai išlaikomus diakonijos neordinuotus ir ordinuos tarnautojus, suteikti jiems socialines garantijas.

Weiterlesen...
 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Seite 4 von 10