Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Eilinis (Nr. 17-70) Konsistorijos posėdis Vilniuje
Tuesday, 18 December 2012 10:09
There are no translations available.

Lapkričio 24 d. Vilniuje, Gerosios Vilties gatvėje, reformatų parapijos namuose, įvyko XVII-as šios kadencijos Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos posėdis. Jaukiose, gražiai sutvarkytose parapijos patalpose Konsistorijos narius pasitiko Vilniaus ev. ref. parapijos seniūnų Tarybos pirmininkė Vida Cupreva, 2012 m. Sinodo direktorius kuratorius Donatas Balčiauskas ir parapijos namų tarnautoja Kristina Šernaitė. Posėdį Šv. Rašto šiai dienai skirtu skaitiniu iš „Gyvenimo palydovo" (Apreiškimo 20, 11-15) pradėjo gen.superintendentas kun.Tomas Šernas. Maldoje prisiminėme a.a. Konsistorijos prezidentą Mykolą Mikalajūną. Perskaičius ir parašais patvirtinus praeito posėdžio protokolą, apžvelgus priimtų sprendimų vykdymą, pradėti svarstyti pagrindiniai darbotvarkės klausimai. Posėdžiui pirmininkavo viceprezidentas kun.Raimondas Stankevičius.
Read more...
 
2012 m. priešsinodinė sesija
Saturday, 02 June 2012 09:53
There are no translations available.

priessinodine_1mGegužės 25 d. Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija susirinko į išplėstinį posėdį - priešsinodinę sesiją. Dalyvavo Konsistorijos nariai, kuratoriai, 2012 m. Sinodo delegatai. Viso 22 dalyviai. Posėdį Dievo žodžiu (2 Timotiejui 2,11-14) ir malda pradėjo gen. superintendentas kun.Tomas Šernas.

Pagrindinis priešsinodinės sesijos klausimas - Sinodo suvažiavimo darbotvarkės patvirtinimas, laiko ir procedūrų aptarimas. Sinodo darbotvarkės projekte buvo pasiūlyti 9 klausimai. Sinodalai aktyviai diskutavo, kėlė ir svarstė opius klausimus. Kuratorius Donatas Balčiauskas priminė, kad Sinodas ne kartą kreipėsi į Biržų rajono savivaldybę dėl pylimų nukasimo. Jau priimtas rajono Tarybos sprendimas, bet darbai nevyksta. Todėl kuratorius pasiūlė dar kartą kreiptis į Savivaldybę ir šį klausimą įtraukti į darbotvarkę. Pritarta ir kuratoriaus dr.Arūno Baublio siūlymui Sinodo darbotvarkę papildyti klausimu apie reformatų paveldą.

Read more...
 
Eilinio Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos posėdžio apžvalga
Friday, 11 May 2012 08:12
There are no translations available.

Balandžio 28 d. įvyko 12-sis šios kadencijos Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos posėdis (Nr.12-85). Dalyvavo visi Konsistorijos nariai. Dievo žodžiu (Timotiejui 1,12-20) posėdį pradėjo Konsistorijos viceprezidentas kun.R.Stankevičius. Perskaitytas ir parašais patvirtintas ankstesnio posėdžio protokolas, apžvelgtas priimtų sprendimų vykdymas.

Pagrindinis posėdžio klausimas - 2012 m. Sinodo organizavimas. Parapijose jau vyksta sesijos, rengiamos ataskaitos, renkami delegatai. Konsistorijos sprendimu priešsinodinė sesija vyks š.m. gegužės 25d. (penktadienis) 10:45 val. Biržuose.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 10