Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kas yra Sekminės krikščionims?
Dienstag, den 14. Mai 2013 um 20:18 Uhr
There are no translations available.

Apie Sekmines dažnai galvojame gana schematiškai. Tai yra Bažnyčios gimimo diena ir dar tai, ką suprantame kaip Dvasios dovanas, palaiminimą bei visokį klestėjimą: "Yra skirtingų dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Yra skirtingų tarnavimų, tačiau tas pats Viešpats". (1 Kor 12, 4-5)

Sekminės atrodo kaip dar viena maloni ir džiaugsminga šventė, tarsi pavasarinė Kalėdų versija. Tačiau įsigilinkime, ką rašo Šv.Raštas: "Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai vieningai buvo vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų". (Apd 2,1-3)

Kodėl tą džiaugsmingą valandą ant mokinių Dvasia nenusileido taikos ir gailestingumo simboliais, kaip tai buvo, krikštijantis Jėzui? Kai Jis buvo pakrikštytas, Šv. Dvasia ant Jėzaus grakščiai nusileido it švelnus balandis: "Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Ir štai Jam atsivėrė dangus, ir Jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant Jo." (Mt 3, 16)
Weiterlesen...
 
Atminimo laužai
Samstag, den 11. Januar 2014 um 13:04 Uhr
There are no translations available.

ziniu_radijas


Netrukus minėsime Laisvės gynėjų dieną. Istorinius sausio 13-osios įvykius prisimenant - pokalbis su Vilniaus greitosios pagalbos stoties direktoriaus pavaduotoja Vanda Pumputiene ir Lietuvos evangelikų reformatų generaliniu superintendentu kunigu Tomu Šernu.
 
Linkėjimai Velykų proga
Samstag, den 30. März 2013 um 22:00 Uhr
There are no translations available.

Atėnų Areopage apaštalas Paulius mokytiems graikams skelbė Evangeliją. Jis aiškino pačią esmę, kuri aktuali šiandieną mums ir visam pasauliui, tiek bešvenčiant Velykas, tiek kasdieniniame gyvenime. Evangelijos esmė tik vienu sakiniu apibrėžiama, bet kokia didinga ir nepaprasta. Tačiau jau sekantis sakinys parodo, kokia buvo daugumos žmonių reakcija.

Ir štai Dievas nebežiūri anų neišmanymo laikų ir dabar įsako visur visiems žmonėms atgailauti, nes Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per žmogų, kurį paskyrė ir visiems už Jį laidavo, prikeldamas Jį iš numirusių. Išgirdę apie prisikėlimą iš numirusių, vieni ėmė šaipytis, o kiti sakė: „Apie tai tavęs paklausysime kitą kartą". (Apd 17, 30-32).

Per Velykas džiaugsmingai švenčiame Jėzaus prikėlimą iš mirusiųjų. Krikščionys visa tai skelbia ir deklaruoja "oficialiai", bet ne viskas, ką žmonės deklaruoja oficialiai, yra tai, kuo iš tikrųjų jie gyvena. Besidžiaugdami neužmirškime, ką švenčiame - ne pavasarį, ne gamtos prabudimo šventę, bet Jėzaus prikėlimą. Šis nepaprastas įvykis mums būtų tik efektingi, bet beprasmiai burtai, jeigu mes nematytume, kaip tai susiję su mūsų pačių gyvenimu, jeigu užmirštume atgailą ir Dievo teismą.

Weiterlesen...
 
Weitere Beiträge...
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Seite 1 von 18