Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
New Leadership of the Council of WCRC Europe
Tuesday, 08 March 2011 07:32

On 3-5th March 2011 the heads of the Council of Reformed Churches (The Council of WCRC Europe) led by the Head of the Hungarian Reformed Church Bishop Dr Gusztav Bolcskei, who is nearing the end of his term in office gathered in Prague, the capital of the Czech Republic.

The goals of the congress were to elect the council leadership for the new term in office, to approve the amendments to the council regulations, to discuss the World Communion of Reformed Churches held in the city of Grand Rapids, USA, last year, to consider the possibilities of WCRC Europe to contribute to the mission of the World Organization of the members of Reformed Churches and decide on the date for the Congress of WCRC Europe next year.

Almost all historical European Reformed Churches and their associations belonging to the World Communion of the Reformed Churches were represented at the Congress. The representatives of Portugal, Bulgaria, Greece and Italy were not present at the Congress but they sent their greetings and apologies for their absence. The Reformed Church of Lithuania was represented by the Vice Superintendent of the Reformed Church of Lithuania Rev. Rimas Mikalauskas.

praha_rceu

Read more...
 
Tomas Šernas: Tikėjimas man duoda gyvenimą
Friday, 24 September 2010 10:30
There are no translations available.

elta


Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun.Tomas Šernas
Rugsėjo 25 d., šeštadienį, Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje rengiama 48 metų kunigo Tomo Šerno ordinacija į vyresniuosius kunigus bei įvedimas į Lietuvos evangelikų reformatų generalinio superintendento pareigas. Kitaip tariant, nuo šiol vieninteliam gyvam Medininkų tragedijos liudininkui patikėtos ir labai atsakingos Lietuvos evangelikų reformatų vyskupo pareigos.

"Po Medininkų iš esmės nepasikeičiau - koks jau buvau susiformavęs individas, toks su giluminiais charakterio bruožais ir likau. Nežinau, kaip būtų gyvenimas pasikeitęs, jei būčiau likęs sveikas. Tiesiog turėčiau kitą gyvenimą. Apie teologiją rimtai pagalvojau praėjus keleriems metams po sušaudymo", - interviu naujienų agentūrai ELTA sakė Tomas Šernas.

- Kiek Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčioje iš viso buvo superintendentų?
- O kas begali suskaičiuoti nuo 1557 metų... Žinome, jog pirmasis buvo kun. Sinonas Zacjus. Po to nuolat veikė 6 distriktai, vadinasi, buvo 6 superintendentai - distriktų vadovai, iš kurių vienas buvo generalinis. Po to distriktų skaičius mažėjo - XIX a. pradžioje jų tebuvo 3. Paskutiniuosius superintendentus atsimename nuo Pirmojo pasaulinio karo: tai kunigai Vilhelmas Meszkowskis, Mykolas Jerztrzembskis, Povilas Jakubėnas, Konstantinas Kurnatauskas, Adomas Šernas (nuo 1942 m.) , Povilas Jašinskas (1968-1982 m.). Po to - ilga pertrauka. Atgimus Lietuvai, atgimė ir Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia, kurios generaliniu superintendentu nuo 2004 m. iki šiol buvo kun. Rimas Mikalauskas. Šių metų birželio Biržuose vykęs Sinodas šias garbingas pareigas patikėjo man.

- Būdamas aukščiausiu asmeniu Reformatų bažnyčios vadovybėje tęsiate savo giminaičio Adomo Šerno darbą?

Read more...
 
Biržuose po šešerių metų pertraukos vėl vyks reformatų vyresniojo kunigo ordinacija
Wednesday, 22 September 2010 12:39
There are no translations available.

birzubaznycia2010Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje po šešerių metų pertraukos ir vėl neeilinis įvykis. Lietuvos evangelikų reformatų vyresniuoju kunigu - superintendentu bus ordinuojamas Vilniaus evangelikų reformatų parapijos klebonas kun. Tomas Šernas.

Šiemet eilinio Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimo metu, birželio 24 d. Biržuose, kun. Tomas Šernas balsų dauguma buvo išrinktas Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios dvasinio vadovo - generalinio superintendento pareigoms, kuriose jis pakeis septynerius metus šią veiklą vykdžiusį Biržų evangelikų reformatų parapijos kleboną kun. Rimą Mikalauską.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 18