Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Viltis Europai. 66 teiginiai
Šeštadienis, 30 Liepa 2011 14:14

Skiriama Rudolfui Dyceliui - sektinam pavyzdžiui ir tėviškam draugui

„Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė - šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė."
(1 Kor 13,13)

„Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį." (1 Pt 3,15)

„Laiduoju tikrai žinąs, ką užsimojau dėl jūsų, - tai VIEŠPATIES žodis, - dėl jūsų gerovės, o ne dėl žalos! Noriu jums suteikti vilties sklidiną ateitį." (Jer 29,11)

„Viltis žmogaus egzistencijai yra kaip deguonis plaučiams. Be deguonies ligonis uždūsta. Be vilties kamuoja depresija, nereikalingumo, gyvenimo absurdiškumo jausmas, paralyžiuojantis dvasinį gyvybingumą."

(Emil Brunner)
 
Heidelbergo katekizmas. Studijų vadovas
Antradienis, 10 Gegužė 2011 09:28

Knyga mūsų laikams

williamson_hk_vielis_mTavo gyvenimo likimas tavo paties rankose. Tu esi savo gyvenimo kalvis. Tu gali semtis jėgų iš neišsenkančio šaltinio, glūdinčio tavyje. Tu esi pats viešpats. Šiais žodžiais mes maitinami kasdien nuo ryto iki vakaro. Bet Heidelbergo katekizmas jau pačiu pirmuoju sakiniu taria NE! Yra tik viena „vienintelė paguoda gyvenant ir mirštant" - priklausyti Jėzui Kristui, tapti Jo nuosavybe. Jis yra Gelbėtojas, praliejęs savo kraują už mūsų nuodėmes, išvadavęs iš mirties ir Šėtono gniaužtų. Heidelbergo katekizmas nė vienu žodžiu nepataikauja skaitytojui. Jis kritiškas, drąsiai taisantis klaidingas tikėjimo nuostatas ir iškreiptą supratimą apie Dievą. Bet pirmiausia tai - patikima ir viena geriausių Evangelijos santraukų. Ji puikiausiai atskleidžia visą Gerosios Naujienos plotį, gylį ir dydį. Heidelbergo katekizmas - teologijos perlas, nes visas pagrįstas Biblija. Be to, kaip reta, dėl gana asmeniško, paguodžiančio ir drąsinančio stiliaus jį malonu skaityti. Katekizmas buvo sudarytas XVI a. siekiant Pfalzo kunigaikštystės evangelikams pateikti trumpus tikėjimo pagrindus. Bet greitai surado atgarsį bažnyčiose ir išplito po visą pasaulį kaip tikėjimo išpažinimas. Akcentuodamas tai, kas bendra visiems evangelikams, greitai tapo mėgstamu ne tik reformatų bažnyčiose. Šitaip Heidelbergo katekizmas įsitvirtino kaip vienas iš svarbiausių Reformacijos dokumentų bei vienas skaitomiausių krikščioniškų veikalų. Jo tiesos šiandien aktualios lygiai taip, kaip ir prieš 450 metų.

Reformatų teologas ir knygų autorius G. I. Williamsonas (g. 1925) savo leidiniu Heidelbergo katekizmas. Studijų vadovas sudarė puikias sąlygas katekizmui dar kartą ryškiai sužibėti. Knygoje rasime atspindėtą visų 129 klausimų ir atsakymų turinį bei katekizmo komentarus. Pastarieji yra puiki medžiaga, praturtinta autoriaus pusės šimtmečio pastoracinės veiklos įžvalgomis bei išmintimi. Dėl to gera pagalba siekiantiems prisiminti senąsias tiesas ir naujai įvertinti šį didį „dvasinį žemėlapį". Struktūros požiūriu Willamsonas nenukrypsta nuo tradicinio klausimų priskyrimo 52 metų sekmadieniams. O pridėdamas skyrių klausimus tolesnei analizei bei diskusijoms, knygą padaro tikru studijų vadovėliu, naudingu visiems bažnyčių tarnautojams, ypač katechetams ir mokytojams.

Holger Lahayne

 
Luis Berkhof, Krikščioniškų doktrinų santrauka, Vilnius, 2010
Pirmadienis, 21 Kovas 2011 09:31

Apie knygą

berkhofkds_virelisŽymaus evangelikų reformatų teologo, olando, ilgamečio Kalvino seminarijos, Grand Rapids (JAV,  Mičigano valstyja)  profesoriaus ir prezidento, Louis Berkhof (1873-1957) knyga: Krikščioniškų doktrinų santrauka. Ją išleido Reformatų literatūros centras, Vilniuje, 2010.m. Tai - labai vertinga evangelikų reformatų knyga lietuvių kalba išlaidžiama pirmą kartą. Krikščioniškų doktrinų santrauka - labai populiarus krikščioniškų mokymų vadovėlis, labai naudingas suvokti tradicinį evangelikų reformatų išpažinimą. Sistematiškai išdėstyta medžiaga yra ideali bažnyčios studijų grupėms. Kiekvieno skyriaus pabaigoje spausdinamos Šv. Rašto nuorodos - vertingos mokėti jas atmintinai. Taip pat pridėti klausimai įgytoms žinioms patikrinti, jas įsisavinti, šią knygą daro dar vertingesnę lietuviui Dievo Žodžio studentui. Geriausiai šios knygos autoriaus tikslą nusako pats autorius Louis Berkhof: "Atsižvelgiant į šiandien plačiai paplitusius doktrininius skirtumus, į daugelio išpažįstančių krikščionių protuose išplaukiantį paviršutiniškumą bei painiavą, į klastingas klaidas, kurios uoliai skleidžiamos netgi iš sakyklų, jei kada nors buvo laikas, kaip bažnyčia turėjo apsaugoti savo nuostabų paveldą, šį tiesos užtaisą, patikėtą jos priežiūrai, tai tas laikas yra dabar ".

Lietuviško vertimo pratarmė tegul neatgrąso Lietuvos evangelikų reformatų šią knygą įsigyti ir studijuoti. Nepaisant to, jog pratarmėje yra kai kurių netikslumų ir jos didžiausias trūkumas - pratarmės autoriaus 2009 metais Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo eskomunikuoto Algimanto Kvedaravičiaus neatitinkantis tiesos bažnytinių pareigų įsivardinimas - negali sutepti kilnaus krikščioniško mokymo knygos turinio.

Louis Berkhof, Krikščioniškų doktrinų santrauką galima įsigyti Vilniuje "Reformatų literatūros centre", Pylimo g. 31-6, Vilnius; Biržuose - evangelikų reformatų bažnyčioje arba klebonijoje, Reformatų g.3a, Biržai.

Knygos tiražas: 1500 egz.

InfoRef.lt

 

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 2 iš 5