Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Suaugusiųjų konfirmacija Kaune
Tuesday, 18 January 2011 10:31
There are no translations available.

konfirm_kaunasBažnyčia, kurią praturtina net keturi nariai vienu metu, gyvai jaučia tai, kas vadinama „gyva": Vaida, Ugnius, Sandra ir Simona antrąjį sausio sekmadienį papildė Lietuvos reformatų Bažnyčios Kauno parapijos gretas.
Kun. T. Sakui per šventines pamaldas talkinantis lektorius E. Tamariūnas skaito 72-osios psalmės žodžius: „Tebūna amžinas karaliaus vardas, tetveria jo vardas taip ilgai kaip saulė. Tebūna juo palaiminti visi žmonės, teskelbia jį laimingu visos tautos."

Read more...
 
HALINOS KORSAKIENĖS NASTOPKAITĖS ŠIMTMETIS (1910.VIII.30-2003.III.14)
Wednesday, 13 October 2010 16:52
There are no translations available.

korsakaite.hRugpjūčio 30 d. sukako šimtas metų, kai Maliutinkoje, netoli Kijevo, Ukraina, gimė senosios kartos inteligentė, kultūros veikėja, prozininkė, memuaristė, vertėja Halina Korsakienė.

Lietuvos rašytoja Halina Korsakienė gimė ir užaugo gilias reformatų šaknis turėjusioje Elenos ir Petro Nastopkų šeimoje, tėvų puoselėtoje lenkų, vokiečių ir lietuvių kultūros aplinkoje. Petras Nastopka, kilimo iš prie pat Biržų esančio Rinkuškių kaimo, buvo baigęs Dorpato (Tartu) veterinarijos institutą. Motina, Elena Cumftaitė, Lietuvos reformatų Bažnyčios superintendento, Nem. Radviliškio parapijos klebono Martyno Gotthelfo Cumfto duktė, baigusi Mintaujos (Jelgavos) gimnaziją, mokytojavo tėvo įsteigtame pensionate mergaitėms.

Read more...
 
Palaimink, Dieve, tuos, kurie tiki
Monday, 02 February 2009 20:40
There are no translations available.

kaunas_ch_m„Palaimink, Dieve, tuos, kurie tiki..." giesmės, kuria Kaune giedojo Vilniaus ev. reformatų choras „Giesmė", žodžiai atitiko nuotaiką, vyravusią vasario 1 d. Kauno reformatų parapijos pamaldose. Vilniečiai - choristai ir eiliniai parapijiečiai - tradiciškai lanko įvairias Lietuvos reformatų parapijas, pastiprindami tikėjime. Rudenį buvome nuvykę į Kėdainius, šį kartą svečiavomės Kaune.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2