Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kommissionen
Bendratarnystės komisija (Partnerhilfe)
Dienstag, den 22. Mai 2012 um 08:03 Uhr
There are no translations available.

Ilgalaikė paramos bažnyčios tarnautojams komisija (Partnerhilfge). Vokietijos evangelikų (liuteronų, reformatų ir jungtinės bažnyčios) dvasininkai nuo savo išlaikymo skiria dalį savo lėšų, aukodami paramai užsienyje ir diasporoje gyvenantiems evangelikams bažnyčios tarnautojams ir dvasininkams, kunigų našlėms ar patekusiems į bėdą paremti. Surinkti pinigai kasmet yra pervedami tam tikra, kiekvienai diasporos bažnyčiai nustatyta suma, atsižvelgiant į šalies skurdumą. 
Weiterlesen...
 
Sinodo komisijos (nauja-2013 03 25)
Montag, den 21. Mai 2012 um 09:17 Uhr
There are no translations available.

Bažnyčios gyvenimo reikalams spręsti sudaromos komisijos. Priklausomai nuo iškilusio klausimo sudėtingumo - skirtingi jų lygiai ir kompetencijos. Komisijos - pastoviai veikiančios arba tikslinės. Jos taip pat skirstomos pagal tai, kuri iš bažnytinių institucijų jas sudarė: Sinodas, Konsistorija, generalinis superintendentas ar parapijos vadovybė. Pagal savo uždavinius ir atsakomybę svarbiausios yra Lietuos evangelikų reformatų Sinodo (toliau- Sinodas) sudarytos komisijos.
Weiterlesen...
 
Konsistorijos tikslinės komisijos
Mittwoch, den 13. Mai 2009 um 22:02 Uhr
There are no translations available.

Žemesnės pagal lygį, tačiau konkretų darbą atliekančios - Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos pašauktos komisijos:   
Weiterlesen...