Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Reformatai pasaulyje
Sveiki, atvykę į platųjį reformatų pasaulį! Įvadas.
There are no translations available.

Lietuviška patarlė "Genys margas - pasaulis dar margesnis" labai tinka įvardinti ne tik evangelikus reformatus, bet ir visą krikščioniją. Nuo Evangelijos paskelbimo Jeruzalėje, per kelis tūkstančius metų Geroji Naujiena išplito po visą pasaulį. Jo įvairiuose kampeliuose užgimė Viešpaties Jėzaus Kristaus surinkimai - vietinės bažnyčios, skirtingose kalbose, kultūrose, socialiniuose sluoksniuose ir santvarkose. Vien jau Lietuvoje galime suskiačiuoti Įstatymu įteisintas "tradicinėmis" 6 krikščioniškas konfesijas. Be jų sėkmingai veikia kitos mažiau pažįstamos Lietuvoje krikščioniškos konfesijos. Tai ką pasakyti apie platųjį pasaulį?

Lire la suite...
 
Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos reformatų Bažnyčių teologinės konsultacijos Vilniuje
Vendredi, 27 Septembre 2013 09:15
There are no translations available.

konsultacijos2013vilnius1_mRugsėjo 19 - 22 d. Vilniaus ev. reformatų parapija priėmė svečius iš Vokietijos Lipės krašto, Lenkijos ir Baltarusijos, atvykusius į jau daugiau nei dvidešimt metų vis kitoje šalyje vykstančias reformatų tarpbažnytines Konsultacijas bei renginius, skirtus Heidelbergo katekizmo ir Brastos Biblijos 450 metų jubiliejų minėjimus.

Trijų reformatų Bažnyčių: Vokietijos Lipės krašto, Lenkijos ir Lietuvos teologinės konsultacijos vyksta kas antri metai: 2011m. rugsėjį šių šalių reformatus priiminėjo lenkai, šiais metais turėjome parengti ir sukurti darbinę atmosferą mes - vilniečiai.

Lire la suite...
 
Pasaulinė reformuotų bažnyčių unija sveikina naujai išrinktą Popiežių
Vendredi, 15 Mars 2013 21:36
There are no translations available.

wcrc_1
Pasaulinė reformuotų bažnyčių unija
Spaudos pareiškimas
2013 kovo 14

Pasaulinė reformatų organizacija sveikina naująjį Popiežių džiaugdamasi, kad jis yra kuklus žmogus, atsidavęs socialiniam teisingumui

Pasaulinės reformuotų bažnyčių unijos (PRBU) laiške Popiežiui Pranciškui siunčiami sveikinimai ir pagyrimai jo pasiryžimui spręsti socialinio teisingumo klausimus.

„Esame sujaudinti Jūsų kuklumo",- sakoma laiške, kurį pasirašė PRBU generalinis sekretorius Dr. Setri Nyomi. „Vardas, kurį Jūs pasirinkote, yra ženklas mums, kad Jums bus svarbu sunki skurdžiai gyvenančių žmonių padėtis ir teisingumas visų žmonių atžvilgiu".

Laiškas buvo parašytas vakar vakare iš karto po to, kai buvo paskelbta, kad Buenos Aires arkivyskupas Jorge Mario Bergoglio (76) buvo išrinktas Popiežiumi kardinolų konklavoje Siksto koplyčioje Vatikane. Popiežius Pranciškus yra pirmasis Popiežius jėzuitas ir pirmasis Popiežius iš Amerikos žemyno.

Lire la suite...
 
Naujienos iš Prancūzijos
Samedi, 26 Janvier 2013 20:03
There are no translations available.

Naujos Prancūzijos jungtinės protestatų bažnyčios logo


2006 metų Europos WARC delegacijos foto Biržų ev. ref. bažnyčios zakristijoje: iš kairės į dešinę: pirmas – kun.Didier Crouzet (Prancūzija), kun.Semko Koroza (Lenkija), kun.Bertalan Tamas (Vengrija), kun.Ian W Alexander (Škotija), diak.Sigita Švambarienė bei kun.Rimas Mikalauskas.

2013 metų sausio 24 dieną Europos WCRC narių bažnyčių vadovybėms buvo išplatintas Prancūzijos reformatų bažnyčios užsienio reikalų vedėjo kun.Didier Crouzet pranešimas apie svarbius pokyčius Prancūzijos evangelikų pasaulyje. Žinia, kad 2007 metais tiek Prancūzijos reformatų, tiek Prancūzijos liuteronų bažnyčios savo Sinodų suvažiavimuose priėmė sprendimą dėl šių bažnyčių sujungimą į vieną bažnytinį administracinį vienetą - Prancūzijos jungtinę protestantų bažnyčią (originalus pavadinimas: Eglise protestante unie de France). Šis susijungimas vyksta palaipsniui. 2012 metais žemesnio administracinio lygmens bažnyčių vienetai šiuo klausimu priėmė 2007 metų Generalinių Sinodų sprendimų palaikymą, todėl nuo 2013 metų sausio 1 dienos Prancūzijoje pradėjo veikti Prancūzijos jungtinė protestantų bažnyčia (www.eglise-protestante-unie.fr).

Lire la suite...
 
Vizitas Vengrijos ev. reformatų bažnyčios Sinode
Vendredi, 30 Novembre 2012 13:47
There are no translations available.

vengrija_mGalime pasidžiaugti gana stipriais ir senais bendradarbiavimo saitais su Vengrijos ev. reformatų bažnyčia. Svarbu paminėti, kad ši partnerystė neapsiriboja formaliu bendravimu, bet duoda gražių vaisių. Pirmą kartą Vengrijos evangelikų reformatų bažnyčia į Sinodo suvažiavimą Budapešte pakvietė užsienio delegaciją, kurioje man teko garbė atstovauti Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčią.  Sinode taip pat dalyvavo Prancūzijos, Korėjos, Amerikos, Čekijos, Olandijos ir Vokietijos Vestfalijos krašto atstovai.
Lire la suite...
 
<< Début < Précédent 1 2 3 4 Suivant > Fin >>

Page 1 sur 4