Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Biržų ev. ref. parapijos seniūnų Taryba ruošiasi parapijos sesijai
Thursday, 28 February 2013 20:24
There are no translations available.

Biržų ev. ref. parapijos seniūnų Taryba  2013 02 28 susirinko į posėdį parapijos namuose, Reformatų g.3a, Biržuose. Pagrindinis susirinkimo tikslas - pasiruošti kovo 3 d., sekmadienio, parapijos sesijai. Jos metų bus renkami 8 delegatai ir 4 delegatai-kandidatai į Neeilinį Sinodo suvažiavimą 2013 03 23 Vilniuje bei eilinį Sinodo suvažiavimą per Jonines Biržuose. Jau vyksta išankstinis balsavimas renkant delegatus į Sinodą. Seniūnų Taryba nutarė siūlyti parapijos sesijai be delegatų išsirinkti seniūnų Tarybos pirmininką. Buvo pasiūlytos 4 kandidatūros: Arnolas Stakionis, Parovėjos pirmas seniūnas, 2012 metų parapijos delegatas į Sinodą; Merūnas Jukonis, parapijietis, mokytojas, jau parapijos ne kartą rinktas delegatu į Sinodo suvažiavimus; Irena Narvidienė, Kilučių seniūnė, taip pat ne kartą parapiją atstovavusi Sinode. Ketvirtoji kandidatė - Sinodo kuratorė, ilgametė šios parapijos seniūnų Tarybos pirmininkė Palmira Krikščiukienė. Jeigu kovo 3 dieną parapijos sesijos susirinkime nebus pasiūlyta daugiau kandidatų, sesijos sprendžiamojo balso teisę turintys parapijiečiai rinks parapijos seniūnų Tarybos pirmininką iš šių 4 kandidatų.

Read more...
 
Biržuose Teisingumo ministras susitiko su reformatais
Saturday, 23 February 2013 20:30
There are no translations available.

Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministras Juozas BernatonisNeabejotinai yra datų, kurios ypatingai patenka į Lietuvos valstybės ir Bažnyčios santykių istoriją. Tokia data yra 2013 m. vasario 19-ji. Pirmą kartą po Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atstatymo, per prabėgusius beveik 23 metus, Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinių namų slenkstį peržengė aukščiausio rango Valstybės pareigūnas, atsakingas tiesiogiai už Valstybės ir Bažnyčios santykius mūsų Valstybėje - Teisingumo ministras Juozas Bernatonis. 2013 metų vasario 19 dieną Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos vadovas svečiavosi Biržų evangelikų reformatų parapijos namuose bei maldos namuose. Susitiko su Biržų evangelikų reformatų parapijos dvasininkais, vyresniaisiais bei kitais aktyviais bendruomenės nariais.

Read more...
 
Tikinčiuosius kvietė darbuotis petys į petį
Tuesday, 05 February 2013 17:57

Ragino įsiklausyti į Dievo žodį

Ekumeninės pamaldos Biržuose šįmet vyko tik keturis vakarus. Visų krikščioniškų konfesijų tikintieji pirmą kartą rinkosi pirmadienį į evangelikų reformatų bažnyčią, kur pamokslavo evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Juozas Mišeikis. Antrąjį kartą buvo melstasi jungtinėje metodistų bažnyčioje. Ten į tikinčiuosius kreipėsi evangelinio tikėjimo krikščionių (sekmininkų) bendruomenės pastorius Linas Šnaras.
Trečiąjį vakarą žmonės rinkosi į sekmininkų maldos namus. Dievo žodį skelbęs evangelikų reformatų bažnyčios kunigas Rimas Mikalauskas pamokslą pradėjo žodžiais iš Jono evangelijos: „Tėvas myli Sūnų ir visa yra atidavęs į Jo rankas. Kas tiki sūnų, turi amžinąjį gyvenimą." (Jn. 3, 35-36) Dvasininkas pastebėjo, jog dažnai girdime žmones sakant: „Dievas mane myli." Tačiau R. Mikalauskas teigė, kad krikščionių vienybė - nėra mūsų pastangos. Tai Dievo veikimas.
Kunigas priminė, jog evangelija liudija, kad Sūnus meldė vienybės savo mokiniams.

„Skirtumai - mažyčiai, o panašumai - dideli"

Ketvirtadienio vakarą melsti santarvės savo bendruomenėms tikintieji suėjo į Biržų Švento Jono Krikštytojo katalikų bažnyčią. Pamokslą sakęs jungtinės metodistų bažnyčios kunigas Raimondas Piečia pastebėjo, jog paprastai žmonės teiraujasi apie konfesijų skirtumus. „Tai neteisinga. Skirtumai - tokie mažyčiai, o panašumai - dideli", - kalbėjo dvasininkas. Pasak jo, visų bažnyčių kertinis akmuo yra Viešpats Kristus. Kunigas R. Piečia susirinkusiuosius ragino nesuklupti ant mažų akmenėlių - nepasinerti į smulkius skirtumus. Dvasininkas davė pavyzdį. Jis pasakojo apie du labai išsilavinusius žmones, kurie puikiai išmanė Šventąjį Raštą. Tačiau susitikę jie imdavo ginčytis. Mokytų vyrų pasiklausyti susirinkę praeiviai, išgirdę rietenas, išsiskirstydavo. „Kai ginčijamės, esame silpni", - sakė kunigas.
Dvasininkas kvietė visus tikinčiuosius darbuotis petys į petį, nesidairant į smulkmenas.
Po pamaldų, kaip įprasta, tikintieji rinkosi prie vaišių stalų, kur draugiškai bendravo prie arbatos puodelio. Katalikų bažnyčios klebonas Dalius Tubys, kalbėdamas su tikinčiaisiais, teigė, jog konfesiniai skirtumai gali būti ir dovana. „Visi kartu esame įjungti į vieną Kristaus bažnyčią, kuriai priklauso ne tik katalikai, bet ir visi pakrikštytieji", - sakė dvasininkas.
Ekumeninių pamaldų metu, kaip įprasta, buvo renkamos aukos Lietuvos biblijos draugijai.
Kunigas Rimas Mikalauskas paskelbė, jog tikintieji buvo kur kas dosnesni nei pernai ar užpernai. Surinkta daugiau nei tūkstantis litų.

Gražinos Dagytės nuotr.

Gražina Dagytė
Read more...
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 22