Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Ekumeninė savaitė Biržų bažnyčiose: vienybė vardan bendro tikslo
Jeudi, 30 Janvier 2014 13:42
There are no translations available.

birzai_ekumen

Ke­tu­rio­lik­tą kar­tą Bir­žų mies­to krikš­čio­niš­kų baž­ny­čių bend­ruo­me­nės kar­tu šven­tė mal­dų už krikš­čio­nių vie­ny­bę sa­vai­tę. Pen­kias die­nas pen­kių krikš­čio­niš­kų­jų kon­fe­si­jų žmo­nės rin­ko­si vis ki­to­je šven­to­vė­je bend­rai mal­dai ir gies­mei, bend­ra­vi­mui.

Pir­ma­die­nį Bir­žų krikš­čio­nių lau­kė Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čia, ant­ra­die­nį vi­sus pa­kvie­tė Evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čia, tre­čia­die­nį eku­me­ni­nės gies­mės ir mal­dos skam­bė­jo Evan­ge­li­nio ti­kė­ji­mo krikš­čio­nių sek­mi­nin­kų baž­ny­čio­je, ket­vir­ta­die­nį - Jung­ti­nė­je me­to­dis­tų baž­ny­čio­je, bai­gia­mo­sios sa­vai­tės pa­mal­dos vy­ko penk­ta­die­nį Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je.

Lire la suite...
 
Generolas Stasys Nastopka
Dimanche, 17 Novembre 2013 16:24
There are no translations available.

siaures_rytu_logo


Generolas leitenantas Stasys Nastopka su žmona J. Nastopkiene ir sūnumi T. Nastopka. XX a. IV deš.

Prieš daugiau kaip 75 metus, 1938-ųjų spalio 19-ąją, mirė ir po 3 dienų Rinkuškių evangelikų reformatų kapinėse buvo palaidotas garsus mūsų kraštietis generolas Stasys Nastopka. Būsimasis generolas gimė 1881 06 19 Rinkuškių kaimo valstiečių šeimoje.
Lire la suite...
 
Biržų krašto muziejuje – Brastos Biblijos pagerbimas
Mardi, 22 Octobre 2013 07:32
There are no translations available.

kun rimassiaures_rytu_logo

Šeštadienį Biržų krašto muziejuje „Sėla" įvyko ekumeninis renginys „Skirtingai vieningi", skirtas garsiosios Brastos Biblijos išleidimo 450 metų jubiliejui. Renginį pradėjo muziejininkė Snieguolė Kubiliūtė, kalbėjusi apie Brastos Biblijos jubiliejų ir muziejuje atnaujintą ekspoziciją „Biržų krašto religinių konfesijų istorija, raštija ir menas", ir pristatė ekspozicijos atnaujinimo iniciatorę Jadvygą Kriščiūnienę. Renginyje dalyvavo įvairių Biržų krašto religinių konfesijų kunigai ir pastoriai: katalikų - Dalius Tubys, evangelikų reformatų - Rimas Mikalauskas, evangelikų liuteronų - Juozas Mišeikis, evangelinio tikėjimo krikščionių sekmininkų - Linas Šnaras, jungtinės metodistų - Raimondas Piečia bei gausūs parapijiečių būriai.
Lire la suite...
 
Plus d'articles...
<< Début < Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivant > Fin >>

Page 2 sur 22