Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Diaconie
EST projektas „JAUNI JAUNIEMS“ „Vaiko užuovėjoje“
Jeudi, 02 Janvier 2014 13:21
There are no translations available.


euro_jaun_logo zmogel_logo1
Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios įsteigtuose vaikų globos namuose VšĮ „Vaiko užuovėja", esančiuose Biržų rajono Medeikių kaime  iš Europos Tarybos  programos „Veiklus jaunimas"  II veiksmo „Europos savanorių tarnyba" finansuojamas  projektas „Jauni jauniems".  Projekto trukmė 6  mėnesiai. Pradžia 2014 m. sausio mėn. 
Lire la suite...
 
EST projektas „AŠ ESU TU“ „Vaiko užuovėjoje“
Jeudi, 13 Décembre 2012 09:40
There are no translations available.

................zmogel_logo1
Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios įsteigtuose vaikų globos namuose VšĮ „Vaiko užuovėja", esančiuose Biržų rajono Medeikių kaime iš Europos Tarybos programos „Veiklus jaunimas" II veiksmo „ Europos savanorių tarnyba" finansuojamas projektas „Aš esu tu". Projekto trukmė 12 mėnesių. Pradžia 2013 m. sausio mėn. Projekto tikslas yra: vadovaujantis neformalaus ugdymo principais, dalyvaujant vienam savanoriui iš Švedijos įtraukti Biržų rajono tėvų globos netekusius vaikus ir aplinkinių bendruomenių (kaimo, mokyklos, bažnyčios) jaunimą į savaiminį jaunų žmonių mokymąsi pagal suplanuotą neformaliąją veiklą, pagrįsta savanorišku dalyvavimu ir mokymusi iš jaunimui įdomios ir turiningos kasdienės veiklos (rankdarbiai, menai, sportiniai užsiėmimai), darbo ir šeimos veiklos (gerų tarpasmeninių santykių ir atsakomybės puoselėjimas, savitvarkos ir sveikos gyvensenos ugdymas, maisto gaminimas, aplinkos kūrimas ir priežiūra) ir pramogų ( išvykos, ekskursijos, šventės ir sporto renginiai).
Lire la suite...
 
„Vaikų namai - bažnyčios misija"
Lundi, 27 Février 2012 17:42
There are no translations available.


Pranešimas  skaitytas konferencijoje „Bažnyčia kaip misijinė bendruomenė Lietuvoje"
Klaipėda, LCC, vasario 18 d.

1. Pradžia. 2003 metų vasarą Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia Unitas Lithuaniae gavo Biržų rajono savivaldybės pasiūlymą perimti Biržų rajono savivaldybės vaikų namų steigėjo funkciją. Tai buvo didžiulis iššūkis mažai bažnyčiai, neturinčiai nei didelių finansinių resursų, nei patirties dirbant šioje srityje - globojant tėvų globos ir priežiūros netekusius vaikus. Sprendimas imtis šios veiklos gimė sunkiai, buvo svarstomas keliuose Konsistorijos posėdžiuose ir galiausiai, tik vieno balso persvara 2003m. rugsėjo 21d. buvo priimtas sprendimas steigti viešąją įstaigą ir pavadinti ją „Vaiko užuovėja" . Konsistorijos nariai, balsavę už šį sprendimą, suvokdami visą atsakomybę prieš savo bendruomenę, pasikliovė tik Dievo globa, bažnyčios partnerių žadama materialine parama ir savivaldybės „garbės žodžiu" , kad įstaigos veiklai ir vaikų išlaikymui lėšų bus. Priimant lemiamą sprendimą nugalėjo suvokimas, kad šis iššūkis - tai tikrasis bažnyčios pašaukimas, neleidžiantis užsimerkti prieš situaciją, kai visuomenės užribyje liekantys vaikai pasmerkiami gyventi dideliuose valdiškuose vaikų globos namuose, išvežami toli nuo savo artimųjų, su visomis iš to išplaukiančiomis „valdiškos" globos pasekmėmis. Perėmus globos namus iš savivaldybės, čia radome 18 vaikų ir šaltą nejaukų sovietinio vaikų darželio pastatą. Tokia buvo pradžia 2004m. vasario 4d.

Lire la suite...
 
Bažnyčios misija - vaikų namai
Mardi, 07 Février 2012 16:04
There are no translations available.

medeikiai_2012_mTuomet teisieji klaus: „Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme?‘" (Mt 25,37).

2012 m. vasario 17-18 dienomis Klaipėdoje LCC tarptautiniame universitete vyks konferencija "Bažnyčia kaip misijinė bendruomenė Lietuvos kontekste: Ką tai reiškia ir kaip tai įgyvendinti?". Šioje konferencijoje dalyvaus ir pranešimą „Bažnyčios misija- vaikų namai" skaitys Biržų rajono vaikų globos namų VšĮ „Vaiko užuovėja" direktorė Daiva Janonienė.

Šiame renginyje turėtų realiai atsispindėti ir šių dienų iššūkis Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčiai - kaip išgyventi bažnyčios įsteigtiems vaikų globos namams, jei savivaldybė nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimų ir pilnai finansuoti veiklos programos? Ar reformatų bažnyčiai atsisakyti šios misijos, pasiteisinant visiems sunkia materialine padėtimi, ar suremti pečius ir padėti vaikų namams išgyventi?

Lire la suite...
 
Diakoninės tarnystės įstatai
There are no translations available.

1. Preambulė.

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas, siekdamas Bažnyčioje plėtoti pašaukimą tarnauti savo artimui, remdamasis Šv. Raštu, Lietuvos ev. reformatų Sinodo teisiniais aktais, Gdansko Agenda bei J. Kalvino „Ženevos Bažnyčios tvarka" šiais įstatais įtvirtina diakono - bažnyčios socialinio tarnautojo veiklos sąlygas ir uždavinius.

Lire la suite...
 
Home for the elderly
Jeudi, 07 Octobre 2010 18:12
There are no translations available.

Nemunėlio Radviliškis ev. ref. congregation together with N.Radviliškis Roman Catholic parish formed the public institution "Onos Milienės senelių globos namai" (Mrs. Ona Miliene home for the elderly) on 27.06.1996. Identification code no 9317889, address Alytaus g. Nr.6, Nemunėlio Radviliškis, tel. (450) 55243 and managed by Liudvikas Pleškys. The home for the elderly looks after 25 elderly people and has a staff of 9.
 
2009 metai „Vaiko užuovėjoje"
Lundi, 01 Mars 2010 12:50
There are no translations available.

vaiku_namai_m

2009 metai Biržų rajono vaikų globos namams viešajai įstaigai „Vaiko užuovėja" jau buvo šeštieji veiklos metai. Kokie gi pokyčiai įstaigos veikloje įvyko per 2009 metus?

2009 metų pradžioje mūsų įstaigoje gyveno 35 vaikai, iš kurių 15 buvo nustatyta nuolatinė globa. Per metus ilgesniam ar trumpesniam laikui nameliuose apsigyveno 12 laikinai tėvų globos netekusių vaikų . Išvyko gyventi pas tėvus, globėjus arba buvo įvaikinti - 22 vaikai. Per 2009 metus 1 mūsų berniukas buvo paimtas globoti į globėjų šeimą, o 1 mergytė buvo įvaikinta Švedijos piliečių šeimoje. Galime pasidžiaugti, o gal apgailestauti, kad tai yra antras vaikas iš mūsų globos namų įvaikintas į užsienio šalį. Iš įtėvių ateinančios ataskaitos liudija, kad įvaikinimai sėkmingi, vaikai ir naujieji tėveliai yra laimingi suradę vieni kitus. Gaila, kad tokiam žingsniui ryžtasi labai mažai šeimų Lietuvoje ir nemažas būrys vaikų kasmet išvyksta iš Lietuvos ir tampa kitų valstybių piliečiais.

Lire la suite...
 
<< Début < Précédent 1 2 Suivant > Fin >>

Page 1 sur 2